امروز : 04 فروردين 1398

پارلمان محلی؛ حق انتخاب با شهروند

دوشنبه 16 اسفند 09:01
براساس پیش نویس لایحه مدیریت شهری در برگزاری انتخابات شهردار برای شهرهای با جمعیت بالای 200هزار نفر، هر شهروند با رای خود نقش تعیین کننده ای در مدیریت شهری آن محل دارد.
 پارلمان محلی؛ حق انتخاب با شهروند

به گزارش ایرنا، با در نظر گرفتن شهرداری و شوراها به عنوان پارلمان محلی (شهری)، ایفای نقش هر فرد هم ارز با حضور در عرصه ملی و انتخاب ریاست جمهوری (پارلمان ملی)شکل گرفته و هر شهروند همزمان با انتخابات شوراها برای تعیین شهردار نیز پای صندوق رای رفته با انتخاب شهردار مورد نظر خود، در تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه شهری شرکت می کند.
پیش نویس لایحه مدیریت شهری (کمیسیون‌های تخصصی وزارت کشور و کمیسیون تخصصی دولت آن را تأیید کرده‌اند) تاکنون با نظرات موافق و مخالف بسیاری مواجه شده و درمجلس شورای اسلامی به انتظار تصویب است.
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بررسی کارشناسی و تخصصی پیش نویس ' لایحه قانونی مدیریت شهری ' را از سال 92 در دستورکار خود قرار داد.
معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران مهرماه سال جاری از قطعی شدن پیش نویس لایحه مدیریت شهری در کمیسیون تهران و کلانشهرهای کشور خبر داد.
جمعیت استان اصفهان بر اساس سرشماری سال 1390 افزون بر چهارمیلیون و 815 هزار نفر بوده است که یک میلیون و 750 نفر از این تعداد در شهر و 2 میلیون و 174 هزار نفر در شهرستان اصفهان ساکن هستند بنابراین اصفهان از جمله 50 شهری است که با تصویب نهایی این لایحه، شهردار آن با رای مردم انتخاب خواهد شد.
کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی پیرامون موضوع انتخاب مستقیم شهردار در گفت وگو با ایرنا، بیان کرد: در زمان اجرایی شدن قانون شوراها و برگزاری انتخابات برای نمایندگان شورا نیز برخی واکنش هایی نظیر آنچه برای انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم دیده می شود، وجود داشت و بعضی افراد بر این باور بودند که وجود شورا ها برای مردم زود هنگام است زیرا سواد سیاسی کافی برای فعالیت های اجتماعی ندارند و باید صبر کرد تا مردم سواد کافی پیدا کنند.
عبدالحسین ساسان افزود: اما باید توجه کرد که برگزاری هر انتخابات مانند کلاس درسی است که دموکراسی را به مردم آموزش می دهد و هرچه صحنه های بیشتری برای حضور افراد در جامعه و تصمیم گیری های اجتماعی آنها فراهم شود، پختگی مردم جامعه، فهم سیاسی و اجتماعی و بسط دموکراسی در میان آنها بیشتر می شود.
وی اضافه کرد: به جرات می توان گفت که انتخاب شهرداران توسط مردم حتی از انتخابات ریاست جمهوری هم تاثیر بهتری داشته و حس نقش پذیری مردم را در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و تصمیم گیری ها تقویت می کند.
ساسان گفت: برای مثال در یک آزمایش معروف، جعبه ای را به یک فرد نشان می دهند و از او راجع به وزن آن جعبه سئوال می کند، وزنی که آن شخص حدس می زند می تواند بیشتر یا کمتر از وزن واقعی باشد، این سئوال را از دو نفر پرسیدند و هریک پاسخی دادند وقتی میانگین وزن های حدس زده شده توسط آن دو نفر گرفته شد، دیده شد، میانگین به وزن واقعی جعبه نزدیک است.
عضو نخستین دوره شورای اسلامی شهر اصفهان، افزود: وقتی این عمل را برای اشخاص بیشتر انجام دادند و میانگین وزن های حدس زده شده را گرفتند متوجه شدند که به وزن واقعی آن جعبه نزدیک و نزدیکتر می شوند.
ساسان اضافه کرد: با برگزاری انتخابات برای جامعه شهری (شهردار و شوراها) یا کشوری نیز می توان با استفاده از نظرات و آرای مردم به انتخاب فرد مناسب نزدیک و نزدیکتر شد.
عضو اسبق هیات علمی دانشگاه اصفهان به نظریه ' کِنِت اَرو' اقتصاد دان برنده جایزه نوبل پیرامون اقتصاد سیاسی اشاره کرد و ادامه داد: به گفته اَرو، اگر رای گیری با شرایط مناسب و بدون اعمال نفوذ صورت بگیرد افراد مناسب برنده انتخابات می شوند و باید توجه داشت که جوامع دموکراتیک کمتر از جوامع غیردموکراتیک دچار سوءمدیریت می شوند.
ساسان افزود: بنابراین انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم موجب پیشرفت جامعه می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: انتخاب شهردار توسط مردم، نه تنها موجب تضعیف شوراها نمی شود بلکه موجب تقویت آنها و ایجاد وحدت بیشتر در شوراها و نظارت بدون تعارف و رو دربایستی آنها بر فعالیت های شهردار و استیضاح راحتتر وی در مواقع لزوم می شود.
وی درباره اینکه برخی انتخاب مستقیم شهردار را سیاسی شدن طرح انتخاب وی و شهرداری می خوانند، گفت: هر فعل و انفعال و کناکُنش اجتماعی اگر دو طرفه باشد یک قرارداد تجاری است اعم از اینکه دو نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی باشند اما اگر یک امر مشترک به تصمیم گیری بیش از دو نفر نیاز داشته باشد، خواه ناخواه یک امر سیاسی است.
ساسان افزود: اینکه ما چه اسمی بر آن بگذاریم، ماهیت آن پدیده را تغییر نخواهد نداد.
وی اضافه کرد: تفاوت اصلی یک امر سیاسی با امری تجاری در آن است که در فعالیت سیاسی، ائتلاف تشریک مساعی و همکاری بین حداقل دو شخص حقیقی یا حقوقی ضرورت دارد.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: به عنوان مثال، اگر بخواهیم نسبت به تامین هزینه آسفالت یک کوچه اقدام کنیم، این پدیده سیاسی است نه تجاری، زیرا در کوچه بیش از دو خانواده زندگی می کنند که گروهی مخالف و گروهی موافق هستند.
وی تاکید کرد: در اصفهان موضوعی که می تواند نقش موثری در انتخاب کاندیداهای شهرداری داشته باشد، اعلام موضع آنها به نحوه فعالیت آنها نسبت به جریان دائمی آب در زاینده رود است.
ساسان افزود: در طرح آمایش سرزمین یکی از مهمترین کارهایی که برای استان اصفهان پیش بینی شده، جذب گردشگران و توسعه گردشگری است که رابطه تنگاتنگی با جاری شدن آب زاینده رود دارد.
وی تصریح کرد: شهرها را بدون وجود تئوریسین های ( نظریه پردازان) قوی نمی توان اداره کرد.
ساسان افزود: در حقیقت جهت گیری اساسی یک شهر مانند انتخاب صنایع شهری و امثال آن باید توسط تئوریسین ها انجام شود.
وی راه حل رهایی از مشکلات کلانشهرها ماننند آلودگی های نابودکننده و ترافیک های درهم تنیده را وجود نظریه پردازان برجسته با گرایش های مختلف بیان کرد.

*** برگزاری انتخابات، زمینه ساز رشد و بالندگی افراد جامعه و دست یابی به توسعه پایدار است
یک کارشناس مسائل اجتماعی در رابطه با لایحه مدیریت شهری و انتخاب شهردار به ایرنا، گفت: اگر نسبت بین شورای شهر و شهرداری را مانند پارلمان ملی و ریاست جمهوری فرض کنیم، شورای شهر یک پارلمان محلی در نظر گرفته می شود.
حمید دهقانی افزود: اگر از این زاویه به انتخاب شهردار نگاه کنیم، در می یابیم که انتخاب مستقیم او توسط مردم کار بسیار درستی است.
وی اضافه کرد: شهرداری که با رای مردم انتخاب می شود، بی شک قدرت بیشتری دارد و فارغ از هرگونه بده بستانی با شورای شهر می تواند فعالیت چهارساله خود را با نظارت بیشتر که این بار علاوه بر شوراها، مردم نیز ناظر اعمال وی هستند، ادامه دهد.
دهقانی ادامه داد: در مدل انتخاب مستقیم شهردار، رای دهندگان آگاه و شهروندان با آگاهی سیاسی بالا نقش مهمی در تصمیم گیری های شهری و پارلمان محلی خود، بازی می کنند.
استاد علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان گفت: هرچه مردم بیشتر در انتخابات و رای دادن برای سهیم شدن در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه درگیر شوند، زمینه برای بالا رفتن آگاهی های سیاسی و اجتماعی آنها بیشتر می شود.
وی اضافه کرد: بنابراین جامعه رشد و بالندگی بیشتری خواهد داشت.
دهقانی تصریح کرد: توسعه پایدار زمانی رقم می خورد که آگاهی تک تک افراد جامعه بالاتر رفته و حق انتخاب بیشتری داشته باشند.
وی بیان کرد: کشورهایی که سابقه رای دهی بیشتری دارند نسبت به دیگر کشورها، از رشد و بالندگی بیشتری برخوردارند و مردم به بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده اند.
این کارشناس مسائل اجتماعی افزود: در بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته همچون آلمان که در مدیریت شهری موفق بوده اند نیز شهردار توسط مردم انتخاب می شود.
دهقانی تصریح کرد: با انتخاب شهردار توسط مردم، شوراها ضعیف نمی شوند بلکه با اجرای نظام یکپارچه شهری و نظارت بر دیگر ارگان های شهری (علاوه بر شهرداری) به بهبود کیفیت خدمت رسانی آنها به مردم نیز کمک می شود.
وی افزود: با گسترش حوزه نظارت شوراها و اجرای نظام مدیریت یکپارچه همچنین استیضاح دیگر مدیران شهری علاوه بر شهردار در زمان لازم، مدیریت شهری کارآمدتر و سالمتری برای شهر رقم میخورد.

*** ترجیح دموکراسی، انتخاب شهردار توسط مردم و بطور بی واسطه است
یک کارشناس مسائل حقوقی نیز در این رابطه به ایرنا، گفت: شهردار، یکی از مقامات عمومی است که در سطح محلی، مدیریت شهر را بر عهده دارد.
محمدشریف شاهی افزود: با پذیرش دموکراسی به عنوان یک ارزش حقوقی-سیاسی، در صورت امکان، انتخاب مقامات عمومی از جمله شهردار توسط مردم، بر انتخاب با واسطه توسط نمایندگان شورای شهر یا دولت، ترجیح دارد و دموکراسی را ناب تر کرده، سطح مشارکت شهروندان را افزایش می دهد.
وی تصریح کرد: البته انتخاب شهردار توسط شورای شهر روندی غیر دمکراتیک نیست بلکه انتخاب مستقیم آن دمکراتیک تر است و هنگامی که می توان اراده واقعی مردم را بطور مستقیم جویا شد، منطق دموکراسی انتخاب مستقیم را به جستجوی اراده مردم بر اساس گمانه زنی و به واسطه اعضا شورای شهر ترجیح می دهد.
شاهی افزود: باید در تمهید و تدوین قانونی این روش مراقب بود که با پیش بینی شرایط غیر ضروری و نظارت استصوابی نهاد ناظر بر انتخابات شهردارها، دایره انتخاب حقیقی شهروندان محدود نشود.
«نظارت استصوابی»، آن است که ناظر در موارد تصمیم گیری، حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان گرفته شود. نظارت همراه با حق دخالت و تصمیم گیری است.
استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان گفت: از نقطه نظر واژه شناسی تخصصی ، واژه 'شهردار'(mayor) دلالت بر شخصی دارد که بنا به اراده و خواست مردم بطور مستقیم یا غیر مستقیم به این سمت انتخاب شده باشد، در حالی که اگر این شخص بدون در نظر گرفتن اراده و نظر مردم از طرف شورای شهر یا دولت عهده دار سمت شود با واژه 'مدیر شهر'(city manager) مورد اشاره قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: از منظر حقوق تطبیقی، در نظام های مختلف مدیریت شهری و حکومت محلی، شهردارها با انتخاب مستقیم توسط مردم، انتخاب توسط اعضا شورای شهر و انتصاب توسط دولت مرکزی برسرکار می آیند.
شاهی ادامه داد: براساس الگوی 'هر چه دمکراتیک تر بهتر' گرایش اصلی در دموکراسی ها، انتخاب شهردار بطور مستقیم توسط مردم است همچنانکه در آلمان، ایتالیا، امریکا، هند، کانادا، برزیل و کلان شهرهایی مانند نیویورک، رم و لندن شهردار منتخب مستقیم مردم است.
این کارشناس حقوقی بیان کرد: از مبانی نظری طرح انتخاب شهردار توسط مردم، افزایش ثبات در مدیریت شهری است.
وی اظهار کرد: انتخاب شهردار توسط مردم، با تقویت جایگاه او در مقابل شورای شهر، امکان یا هزینه برکناری او را برای اعضا شورای شهر افزایش می دهد و از این جهت می تواند ثبات مدیریت شهری را در پی داشته باشد.
شاهی اضافه کرد: این امر به معنی کاهش نقش و جایگاه نظارتی شورای شهر نیست بلکه با تجویز ساز و کار های موثر نظارتی از جمله تصویب بودجه شهر، ذیحسابی و تفریغ بودجه شهر، امکان سوال و استیضاح شهردار می توان تقویت جایگاه شوراها را داشت.
وی گفت: در وضعیت فعلی نیز که انتخاب و برکناری شهردار در صلاحیت شورای شهر است بنا به ملاحظات سیاسی و غیر سیاسی و برخی روابط غیر متعارف بین برخی شهرداران و بعضی از اعضا شورا های شهر، کارکرد نظارتی شورا به پرده پوشی ،حمایت و بعضاً رانت جویی تغییر وضعیت داده است.
استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، افزود: بویژه اینکه بین اکثریت شورای شهر و شهرداران در وضعیت فعلی همسویی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همواره محتمل است.
وی اضافه کرد: در حالی که اگر شهردار منتخب مستقیم مردم باشد نخست اینکه خود را وامدار اعضا شورای شهر نمی داند و مناسبات غیر متعارف کاهش می یابد، دوم به دلیل کاهش امکان همسویی سیاسی، اقتصادی شهردار با اعضا شورای شهر در عمل، مکانیزم کنترل و توازن (تفکیک قوا) در مدیریت شهری بهتراعمال شده و شورای شهر از ابزارهای نظارتی خود در مقابل شهرداری موثرتر استفاده می کند.
شاهی تاکید کرد:براساس برخی مطالعات صورت گرفته متوسط عمر مدیریت شهری در ایران حدود دو سال و نیم است که بیانگر وضعیت با ثباتی نیست.
وی تاکید کرد: افزایش کارآمدی، سلامت، شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری، تحت هر شیوه ای مادام که تعهد به حاکمیت قانون در تمامی سطوح سیاسی- اداری و تمامی کارگزاران در هر سطح وجود نداشته باشد، میسر نبوده و بهترین قوانین وقتی اجرا نشوند ارزشی نخواهند داشت.

*** انتخاب شهردار از دیدگاه رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان آذرماه امسال در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، گفت: طرح انتخاب مستقیم شهردار از سوی مردم، شوراها را تضعیف می کند ؛این طرح جز دولتی شدن شهرداری ها و شوراها نتیجه دیگری ندارد.
رضا امینی اضافه کرد: این طرح مشکلات عدیده ای را برای بیش از یکهزار و 270 شورا در سراسر کشور به وجود می آورد.
وی همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست چنانچه طرح پس از تصویب زیر کمیته های دولت به تصویب دولت هم رسید، به آن رای ندهند.
امینی تصریح کرد: طرح سیاسی انتخاب شهردار توسط مردم منتفی شود و نمایندگان مجلس با رد انتخاب شهردار توسط مردم اجازه ندهند شهرداری‌ها سیاسی شود.
عضو شورای شهر اصفهان در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه علنی این شورا با بیان اینکه حضور مردم در مدیریت جامعه، زمینه را برای حمایت از رهبران و مدیران خود افزایش می‌دهد، افزود: دولت و مردم در بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای اسلامی، جدیت بیشتری داشته باشند و در راستای تقویت آن قدم بردارند اما مشاهده می‌شود دولت و مجلس نه تنها شوراهای اسلامی را تقویت نکرده بلکه با ارائه لایحه مدیریت شهری در دولت و مجلس شورای اسلامی به نوعی به شهروندان ظلم می‌کنند.
محمدرضا فلاح با بیان اینکه قانون شوراها نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است، افزود: انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم، شهرداری را از یک نهاد خدماتی به یک نهاد سیاسی تبدیل می‌کند و باید منتظر بود و ایجاد لابی قدرت و ثروت در سطح شهرها را شاهد بود.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه فضای کشور، زمینه لازم برای انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم را ندارد، گفت: ارائه طرح مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی، تضعیف شوراها را به دنبال دارد چراکه شوراها نزدیک‌ترین حلقه اتصال مردم و حاکمیت هستند.
به گزارش ایرنا، در مهرماه سال 93 براساس نظرسنجی برنامه مناظره شبکه یک سیما حدود 75 درصد مردم با انتخاب مستقیم شهردار از سوی شهروندان موافق بودند، حدود 20 درصد هم به انتخاب شهردار از سوی اعضای شوراهای شهر رای دادند و حدود 5 درصد دیگر هم بر این باور بودند که انتخاب شهردار از سوی صاحب منصبان شهرها، به صلاح مدیریت شهری خواهد بود.

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار