امروز : 28 مرداد 1398

جهادی به قدمت و تداوم یک انقلاب

جمعیت زیاد، عدم تکافوی برخی منابع و سوءمدیریت ها از جمله عوامل اصلی ناکارآمدی دولت های در حال توسعه و کم تر توسعه یافته در تحقق حقوق ملت است.
جهادی به قدمت و تداوم یک انقلاب

به گزارش سایت گزارشگر، اصل عدم تبعیض در تار و پود حقوق انسانی انسان، بدان معنا است که بدون هر گونه اعمال نابرابری به واسطه نژاد، مذهب، رنگ، زبان، جنسیت و ... باید حقوق همه افراد ملت را ایفا نمود. بنابراین همه شهروندان در سراسر قلمرو سرزمینی یک کشور از حقوق اساسی و بنیادین خود آن هم به شکل برابر و بدون تبعیض برخوردارند.

یکی از حقوق اساسی بشر، حق برخورداری از حداقل های ضروری برای زندگی است که به آن حداقل استانداردهای زندگی گفته می شود. بر مبنای این حق همه افراد ملت باید از مسکن مناسب، اشتغال، امکانات رفاهی و بهداشتی و ... بهره مند باشند تا بتوانند زندگی در شان انسانی خود داشته باشند.

در کشورهای توسعه یافته به واسطه قلّت جمعیت و گستردگی امکانات، تضمین چنین حقی به سهولت صورت می گیرد، چرا که دولت های موسوم به دولت رفاه با توجه به پیشروی صنعتی و رشد فناوری ها می توانند منابع را به خوبی برای ساکنان سرزمینی خود مدیریت کنند، اما در کشورهای در حال توسعه و کم تر توسعه یافته، تحقق چنین حقی به دشواری صورت می گیرد و بعضاً غیرممکن به نظر می رسد.

جمعیت زیاد، عدم تکافوی برخی منابع و سوءمدیریت ها از جمله عوامل اصلی ناکارآمدی دولت های در حال توسعه و کم تر توسعه یافته در تحقق حقوق ملت است. این ناکارآمدی تا جایی است که هر چه از مرکز و پایتخت دولت ها فاصله بیشتر می شود، تامین و تضمین حقوق و آزادی های شهروندی نیز بی اثرتر و ناممکن تر می گردد.

به عبارت بهتر در حواشی شهرها و در آستانه ورود به روستاها، ده ها و آبادی های ردّ پای حداقل استانداردهای لازم و ضروری برای زندگی کم رنگ تر می شود. بسیاری از جمعیت غیرشهری یک کشور با معضل مسکن، اشتغال، امکانات رفاهی و بهداشتی مواجهند و حداقل های ضروری محروم اند.

فاصله حقوقی و اجتماعی شهرها و روستاها واقعیت تلخ و ناگوار بسیاری از جوامع در حال توسعه و کمتر توسعه یافته است، همین مسئله نیز به عنوان دغدغه ای بزرگ، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمه الله علیه را بر آن داشت تا فرمان تاسیس نهادی با عنوان «جهاد سازندگی» را صادر نماید.

اندیشه تاسیس جهاد سازندگی، نخستین بار، با عنوان طرح اعزام گروه‌های ۱۰ نفره دانشجوئی به مناطق محروم و با پیشنهاد یکی از اعضای هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران مطرح شد. سپس، طرح موضوع به رهبر انقلاب ایران، امام خمینی رحمه الله داده شد و وی در ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ شمسی فرمان تشکیل جهاد را صادر کرد. افرادی همچون شهید آیت الله بهشتی از حامیان این حرکت مردمی و دانشجویی بودند.

پس از صدور فرمان حضرت امام خمینی رحمه الله، گروه های بزرگی از دانشجویان و متخصصین، کلان شهرها را رها کرده و به سوی آبادانی و عمران روستاها حرکت نمودند. این حرکت بزرگ سرآغاز اقدامات موثری بود که بعدها، وزارتخانه های دولتی را نیز به حرکت وا داشت.

با توجه به آن که تامین و تضمین حقوق حقه ملت از تعهدات اصلی دولت است، حرکت خودجوش مردمی برای عمران روستاها نمی توانست بیش از این بدون سازماندهی حکومت ادامه یابد، بنابراین بعد از سپری شدن مدتی، نهاد «جهاد سازندگی» به وزارتخانه‌ای در دولت تبدیل شد و سرانجام با ادغام در وزارت کشاورزی، نام وزارت جهاد کشاورزی را بخود گرفت و منحل شد.

به منظور رفع نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها در بخش کشاورزی براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت اصلاح نظام اداری، کاهش تصدی‌های غیر ضروری، ارتقای بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه های اجرایی، حذف موازی کاری‌ها و تجمع امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستایی لایحه ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی و تشکیل «وزارت جهاد کشاورزی» توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شد و در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۷۹ با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی رفت. این لایجه در تاریخ ۶ دی ۱۳۷۹ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۷۹ توسط شورای نگهبان تایید شد.

 

تا پیش از تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، جهاد سازندگی نقش بی بدیلی در هشت سال دفاع مقدس ایفاء نمود. جوانان پرشور و متخصص ایرانی در شهرهای مرزی، روستاها و دهکده های در معرض حملات دشمن به امر آموزش، عمران و آبادانی مراکز مختلف مردمی می پرداختند و در آماج حملات بی امان دشمن از غیرنظامیان حمایت می کردند.

پس از ادغام جهاد سازندگی در وزارت جهاد کشاورزی، شرح وظایف جدید این وزارتخانه نیز به تصویب رسید. هیات وزیران در جلسه مورخ ٢/٤/١٣٨١ بنا به پیشنهاد شماره ٩٠٤١/٨٩_ ١٣٨٩٩/١٠٥ مورخ ٧/٩/١٣٨٠ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (٢) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی _ مصوب ١٣٧٩_ شرح وظایف تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:

الف) سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت:

که شامل اقداماتی چون، تعیین سیاست ها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی ، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری و همچنین تنظیم و اجرای برنامه های توسعه کشاورزی در چارچوب سیاست های توسعه پایدار، انجام بررسی ها و اقدامات لازم به منظور برنامه ریزی تولید و تامین نیاز کشور به محصولات و فرآورده های کشاورزی و دامی و توسعه صادرات با رعایت مزیت های نسبی در چارچوب سیاست های بازرگانی کشور و تهیه تدوین اجرا و به هنگام سازی نظام های اطلاع رسانی کشاورزی و روستایی و استقرار نظام های آماری  و... می شد.

ب) امور پژوهش، آموزش و ترویج، شامل:

1- انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای در زمینه های مختلف.

2- حفاظت جمع آوری ، ارزیابی ، احیا و توسعه ذخایر توارث ژنتیکی ، تنوع زیستی گیاهی و ژرم پلاسم گیاهان زراعی ، باغی ، زینتی ، دارویی ، مرتعی ، جنگلی و دام و آبزیان و میکروارگانیزم ها و حشرات مفید و زیان آور کشاورزی در چارچوب وطایف محول شده

3-  مطالعه و تحقیق به منظور توسعه کشاورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی و توسعه روستایی و عشایری.

4-  برنامه ریزی و اجرای آموزش های علمی – کاربردی و فنی – حرفه ای شاغلان بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چهارچوب سیاست های مصوب و همچنین آموزش روش ها و فنون نوین کشاورزی و دامداری به تولید کنندگان مربوط .

5-  مطالعه، طراحی و بهینه سازی الگوها و نظام های تولید و بهره برداری در بخش کشاورزی و ارزیابی و اصلاح مستمر آنها.

6-  برنامه ریزی و ارائه نتایج پژوهش های انجام شده به کارکنان ، تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و نیز شناخت مسائل و مشکلات آنها و اقدام در جهت رفع آن از طریق اجرای برنامه های ترویجی.

ج) امور منابع طبیعی و آبخیزداری شامل:

 بررسی و مطالعه جامع حوزه های آبخیز کشور به منظور تهیه طرح های آبخیز داری و جلوگیری از فرسایش خاک و تهیه برنامه جامع استفاده از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و بهره‌برداری بهینه از این اراضی، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربردی اراضی کشاورزی و جنگل و ...

د) امور زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی با مصادیقی چون:

١_ توسعه مکانیزاسیون با توجه به ویژگیهای اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف و ارائه خدمات حمایتی و فنی مورد نیاز.

٢_ یکپارچه سازی اراضی، احداث راه های بین مزارع، تجهیز و نوسازی مزارع و باغ ها به منظور استفاده موثر از منابع و نهادهای کشاورزی و ارتقای بهره وری در فرآیند تولید با تاکید بر بهبود بهره وری از آب.

٣_ و ...

ه) امور کشاورزی، دام و آبزیان:

١_ برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهره وری از عوامل و منابع تولید کشاورزی و دستیابی به الگوهای کشت متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفیت های تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور.

٢_ تامین بهداشت دام و فرآورده های مربوط به آن و مبارزه با بیماریهای دامی و مشترک انسان و دام، قرنطینه دام و کنترل بهداشتی کشتارگاه ها و نظارت بهداشتی بر مراتع، آبشخورها ، محل نگهداری دام، کارخانه های تولید خوراک دام و سایر تاسیسات و مراکز تهیه ، نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی.

٣_ نظارت و کنترل بر تولید، واردات و مصرف مایه ها و سایر مواد بیولوژیکی مورد مصرف دامی.

٤_ و ...

ز) امور حمایتی، شامل:

١_ حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و سایر منابع بانکی و تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و روستایی با مشارکت تولید کنندگان و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تامین اعتبارات مورد نیاز تولید کنندگان بخش کشاورزی.

٢_ اجرای سیاست ها و روش های حمایتی و بیمه ای به منظور حمایت از تولید کنندگان ، تولیدات و تاسیسات بخش کشاورزی و پرداخت خسارت به تولید کنندگان خسارت دیده براساس سیاست های اتخاذ شده .

3- و ...

اطلاعات قابل دسترسی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری دولت برای توسعه و بهسازی روستاها از طریق جهاد سازندگی قابل توجه بوده است. اعتبارات استانی اختصاص یافته برای گسترش و توسعه روستاها، شامل ساختن سد بندها، تاسیسات بهداشتی در طی دوره ده ساله بین ۱۳۶۹-۱۳۵۹، ۴/۵۹ میلیارد ریال بوده است. به علاوه ۴۸/۳۱ میلیارد ریال برای ارتقاء خدمات بهداشتی، ۶۳/۶۵ میلیارد ریال برای توسعه شبکه برق روستاها هزینه شده است. همچنین تنها اعتبار اختصاص‌یافته به ساختن جاده‌های روستایی بین ۶۲-۱۳۵۷، ۸۸/۶۱ میلیارد ریال بالغ شده و حدود ۲۳۰ میلیارد ریال به توسعه خدمات عمومی و بهداشتی در روستاها از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶ صرف شده است. علاوه بر این بایستی اعتبارات اضافی که برای دیگر بخش‌ها مثل کشاورزی و آموزش داده شده اضافه شود. در طی دهه گذشته، حدود ۶۱۰ میلیارد ریال از اعتبارات ملی به توسعه روستاها اختصاص داده شده است.

همه این آمار و ارقام گویای آن است که جمهوری اسلامی ایران در تامین حداقل استانداردهای لازم برای زندگی تلاش گسترده ای را آغاز نموده و این حرکت جهادی باید با قدرت هر چه تمام تر ادامه یابد.

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار