امروز : 03 فروردين 1398

آمریکا در شرق سوریه با خطر جنگ با ایران مواجه است

دوشنبه 29 خرداد 14:13
برخی در واشنگتن امیدوارند آمریکا بتواند نفوذ منطقه ای ایران را در شرق سوریه قطع کند؛ اما چنین برنامه ای به جنگی بی پایان می انجامد.
آمریکا در شرق سوریه با خطر جنگ با ایران مواجه است

به گزارش خبرنگار گزارشگر، سایت میدل ایست آی (لینک) نوشت: در هفته های اخیر، جبهه ای تازه در جنگ سوریه به وجود آمده است. بیابان های شرقی تحت اختیار «دولت اسلامی» و مرز با عراق و شهر دیرالزور، یعنی منطقه ای که به علت تمرکز طرف های درگیر بر محور پر جمعیت غربی، سال ها نادیده گرفته شده است، اکنون به عنوان جبهه راهبردی گسترده تری مطرح شده که حکومت سوریه و شبه نظامیان مورد حمایت ایران را در برابر ارتش آمریکا قرار داده است. تا کنون در چند مورد جداگانه درگیری های مستقیمی اتفاق افتاده است.
جنگ با دست نشانده های ایران در شرق سوریه به احتمال زیاد محکوم به شکست است و توجه را از دیگر مناطق مهم کشور منحرف می کند.
این رویارویی تا حدی روی تلاش های تهران برای تأمین راهی زمینی که ایران را به آن سوی مدیترانه متصل کند، متمرکز است. برخی در واشنگتن امیدوارند آمریکا که در سایه دولت جدید خود، تمرکز بیشتری روی مهار نفوذ منطقه ای ایران دارد، بتواند به عنوان راهی برای قطع این مسیر، مدعی شرق سوریه شود.
اما ایران پیش از این ابتکار عمل را در دست گرفته است و برای تأمین دسترسی مستقیم به مرز سوریه و عراق، حلقه ای را در اطراف پایگاه نظامی آمریکا در مرز سوریه و اردن تشکیل داده است.
کشور های اروپایی در چنین شرایطی باید به دولت ترامپ که به نظر می رسد هنوز سرگرم تعیین راهبرد خود برای تمرکز بر منابع خود در نقاط دیگر است، فشار بیاورند. ممکن است جنگ با دست نشانده های ایران در شرق سوریه محکوم به شکست باشد و توجه را از دیگر مناطق مهم این کشور منحرف می کند.
این اقدام خطر برافروختن آتشی بزرگتر را میان ایران و آمریکا نیز به همراه دارد که هر گونه تلاش برای شکست «دولت اسلامی» و برقراری نوعی صلح را نه فقط در سوریه ، بلکه در کشور همسایه آن، یعنی عراق، به طور قابل ملاحظه ای ناکام می گذارد.
اگر آمریکا می خواهد در سوریه سرمایه گذاری هدفمندتری انجام دهد، باید این کشور را تشویق کرد به جای این که اجازه دهد جاه طلبی های ژئوپلتیک آن را به سمت شرق بکشاند، در مناطق شمالی و جنوبی که در کنترل حکومت نیست، سرمایه گذاری کند.

حکومت دولت سوریه کنترل بر مناطق غیر مسکونی کشور را به ویژه با پایان جنگ برای دمشق و حلب، تشدید و توجه خود را به سرعت روی این محدوده متمرکز کرده است.
برای اسد ، هدف از کنترل شرق که از نظر اقتصادی اهمیت دارد، ممانعت از ایجاد منطقه پیوسته ای متعلق به مخالفان است که از شمال تا جنوب گسترده و مقدمه ای برای تجزیه ویرانگر کشور و تهدید راهبردی طولانی مدت باشد.
در این میان، به نظر می رسد حامی اصلی اسد، یعنی ایران، هدف از کنترل مرز عراق و سوریه را تأمین راهی زمینی از تهران تا مدیترانه بداند.
با توجه به تشدید مواضع ضد ایرانی دولت ترامپ، این مساله اهمیت بیشتری یافته است. روز به روز بر بیم و نگرانی اسد و حامیان وی از این موضوع افزوده می شود که آمریکا سرگرم تدوین برنامه هایی از طریق حمله ای مشترک به سمت جنوب با کمک کرد های تحت رهبری «نیرو های دمکراتیک کرد سوریه» و به سوی شمال با کمک نیرو های اردن ، باشد.
با وجود این، در حالی که واشنگتن به طور گسترده ای مواضع ضد ایرانی تری اتخاذ کرده است، به نظر می رسد دولت ترامپ هنوز هم درباره راهبرد آمریکا در این کشور مردد است.
در هفته های اخیر، نیرو های شبه نظامی حامی حکومت سوریه زیر آتش آمریکا در نزدیکی التنف قرار گرفتند؛ اما ارتش آمریکا نشان داده است که هدف این حملات بیش از آن که ایجاد جبهه ای گسترده تر باشد، حفاظت است.
با این که واشنگتن به طور کلی موضعی ضد ایرانی تر اتخاذ کرده است، اما به نظر می رسد دولت ترامپ همچنان در راهبرد خود در سوریه مردد است.
علاوه بر این، ارتش آمریکا هیچ تلاشی برای متوقف کردن همان نیروها که برای تأمین کنترل مرز شمالی در التنف حلقه ای را تشکیل داده اند، نمی کند . در حالی که گفته می شود نیرو های آمریکایی به آرامی به سوی شمال شرقی التنف پیشروی می کنند و بر اساس گزارش ها سرگرم تأسیس پایگاه عملیاتی جدیدی در الزکف است و سامانه پرتاب راکت جدید را به این منطقه منتقل کرده است، آنها گام های مهمی برای متوقف کردن نیروهای وابسته به حکومت بر نداشته اند .
اگر درست باشد، این اقدام اقدامی عاقلانه است که اروپا باید با قدرت از آن حمایت کند.

چرا حمله آمریکا شکست خواهد خورد
از یک سو با توجه به تعهد حکومت سوریه و ایران به حفاظت از شرق سوریه، حمله با حمایت آمریکا به این منطقه بی تردید به شکست خواهد انجامید.
هر گونه پیشروی نیروهای وابسته به غرب با احاطه دست نشانده های ایران در دو طرف روبرو خواهد شد که مصمم هستند هر گونه تلاش برای ایجاد ثبات را بر هم بزنند و به طور قطع از نظر زمان و کشتار ، از حضور یا دستور کار غرب بیشتر دوام می آورند.
این دستور العملی برای جنگی بی پایان در شرق است که ممکن است آتش رویارویی های گسترده ژئوپلتیکی را بر افروزد و آمریکا و ایران را به درگیری مستقیم سوق دهد؛ اتفاقی که با خطر کشانده شدن به عراق و کشاندن پای روسیه به میان ماجرا همراه است.
همان طور که شکست های مکرر نشان می دهد، این احتمال بسیار کم است که آمریکا منابع لازم، از جمله برای آموزش نیروهای محلی ، برای ایجاد امکان دستیابی به موفقیت های بلند مدت را اختصاص داده باشد.
در عمل این دستورالعملی برای جنگی بی پایان در شرق است؛ جنگی که ممکن است به رویارویی گسترده تری بیانجامد و آمریکا و ایران را به درگیری مستقیم سوق دهد؛ اتفاقی که با خطر کشانده شدن به عراق و کشاندن پایه روسیه به وسط ماجرا همراه است.
به طور قابل توجهی، این جنگ موجب منحرف شدن توجه ها از اهداف قابل دسترس تر خواد شد. دولت های آمریکا و اروپا به جای سرمایه گذاری در جنگی نظامی در شرق، اکنون باید به تخصیص منابع برای تأمین موفقیت و ثبات مناطقی در شمال و جنوب کشور اولویت دهند که در اختیار حکومت سوریه نیست؛ از جمله در زمینه پیشبرد تلاش برای ایجاد ثبات پس از «دولت اسلامی» در رقه.
در همین راستا، می توان از پایگاه التنف و نیروهای مخالفان برای تحکیم مناطقی در امتداد مرز اردن و اسرائیل استفاده کرد که در اختیار مخالفان است. برخی از گزارش های اخیر پیشنهاد روسیه را برای تقسیم نفوذ میان مناطق جنوبی تحت حمایت آمریکا و مناطق شرقی تحت حمایت روسیه نشان داده اند و شاید این راهی هوشمندانه رو به جلو باشد.


آن را به رژیم واگذار کنید
مبارزه با «دولت اسلامی » در دیرالزور مهم است. اما با توجه به حضور نظامی کنونی حکومت در شهر (که از نزدیک به ١٠٠ هزار غیر نظامی که اکنون در محاصره «دولت اسلامی» هستند، حمایت می کنند) واگذاری مدیریت این جبهه به حکومت سوریه به همراه روسیه عاقلانه تر است.
پایگاه موجود حکومت در این شهر، عدم حضور مخالفان مسلح قدرتمند و توسعه روابط حکومت با شبکه های قبیله ای ممکن است زمینه ساز رویکرد ملایم تر حکومت در مقایسه با رویکرد های آن در دیگر مناطق کشور در برابر کانون های قدرت دیرپای مخالفان باشد.
اما افزودن رقابت ژئوپلتیک گسترده تری به این ملغمه، در راستای تلاش ایران و آمریکا برای نفوذ، فقط جنگ را پیچیده تر خواهد کرد و فضای بیشتری برای بهره برداری «دولت اسلامی» ایجاد خواهد کرد.

نظرات

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

آخرین اخبار