امروز : 05 ارديبهشت 1396

جهت بررسی مبانی حقوق بشر غربی و مسئله نقض حقوق بشر در غرب به ویژه در کشورهای مدعی حقوق بشر همچون آمریکا، فرانسه، کانادا و انگلیس و همچنین برخوردهای دوگانه غرب در قبال مسئله حقوق بشر در مورد کشورهای هم پیمان مانند عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و بررسی بحران حقوق بشری کشورهای مذکور، پایگاه جامع اطلاع رسانی حقوق بشر «گزارشگر» راه اندازی شد.

واحد پژوهش و تحقیقات سایت که وظیفه خطیر تهیه محتوا را بر عهده دارد، نیروهای خود را از بین متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان رشته های حقوق بین الملل، حقوق بشر، روابط بین الملل و جامعه شناس سیاسی فارغ التحصیل از دانشگاه‌های برتر کشور، جذب و در راستای پرداخت کارشناسانه به موضوعات مختلف و مبتنی بر موازین حقوقی و سیاسی با زبان رسانه‌ای، فعالیت می کند.


آخرین اخبار